ZAPROSZENIE<<<>>>> Zarząd ROD „ZIELONA DOLINA ” w Mońkach zaprasza członków PZD na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia (piątek)2015 r. o godz.16-tej w domu działkowca ogrodu 1000-lecia P.P. (obok gaju).