Wysokość opłat za wodę i energię elektryczną za 2015 r. dla poszczególnych działek można sprawdzić w dziale ogłoszeń