UWAGA--- Zapraszamy wszystkich członków ROD ZIELONA DOLINA na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28 KWIETNIA 2017r. (piątek) w Domie działkowca ROD im. Tysiąclecia P.P przy ul. Niepodległości (obok gaju). Początek obrad w I terminie o godz.17:00, termin II – godz. 17:30. Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu członków. Serdecznie zapraszamy Zarząd ROD Zielona Dolina.